Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Najważniejsze informacje w temacie certyfikatu energetycznego

Główne wiadomości w temacie certyfikatu energetycznego można odnaleźć na stronie certyfikat-energetyczny24.pl. Świadectwo charakterystyki energetycznej ukazuje zapotrzebowanie budynku na energię konieczną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji i oświetlenia. Dodatkowo dookreśla on źródła pochodzenia energii oraz emisję dwutlenku węgla przez określony obiekt. Wystawiona charakterystyka energetyczna umożliwi pozycję budynku w klasyfikacji energetycznej według energii koniecznej do funkcjonowania budynku, z uwzględnieniem wszystkich rozwiązań związanych z elementami konstrukcji i instalacji.

Świadectwo to jest nową częścią dokumentacji technicznej obiektu. Bieżące przepisy wyraźnie wskazują, iż świadectwo energetyczne musi mieć każdy dom, mieszkanie, lokal usługowy, czy magazyn. Firma wystawi dla klientów taki dokument w okresie od trzech do pięciu dni, lub też w 24 godziny, o ile ktokolwiek tego będzie potrzebować.

Z tego względu dotychczas zgłaszający się zleceniodawcy są wyjątkowo zadowoleni ze współpracy. Każde wystawione świadectwo jest zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków a także dostaje spersonalizowany numer. Certyfikaty wykonane przez ekspertów którzy mają do tego adekwatne uprawnienia są zgodne z bieżącym prawem. Kiedy świadectwo energetyczne nie zostanie dla konkretnego budynku wykonane, to właściciel może otrzymać karę pieniężną a także zakaz podpisywania umów związanych z nieruchomościami. Opracowane świadectwo energetyczne obowiązuje przez dziesięć lat od chwili wykonania albo do momentu, w jakim w określonym obiekcie zostaną zrobione zmiany termomodernizacyjne.

Świadectwa sporządzane są na równi w wersji elektronicznej, ale też formie drukowanej. Są one uznawane przez notariuszy, kierowników budowy, agencje nieruchomości, a także przez PINB. Jest to nieodłączna część bazy danych przypisanej do wynajmu, sprzedaży albo pozwoleń na użytkowanie obiektu.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz